ТОП 100 книг жанра Иностранные языки - Страница 4

Редактор Карк
Редактор Карк
«Редактор Карк» Миколи Хвильового – новела, в якій звучить типовий для творчості письменника мотив: розчарування у романтиці революції***. Найвідомішими творами автора є новели «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Мати», «Редактор Карк», «Свиня», «Ревізор», «Повість про санаторійну зону», незакінчений роман «Вальдшнепи». Микола Хвильовий (справжнє ім’я Микола Фітільов)– талановитий український письменник, майстер психологічної новели з елементами романтизму та імпресіонізму.
Апологети писаризму
Апологети писаризму
«Апологети писаризму» Миколи Хвильового – один з публіцистичних творів, у якому автор висловлює свої погляди на проблему масової літератури та інтелігенції***. Найвідомішими творами автора є новели «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Мати», «Редактор Карк», «Свиня», «Ревізор», «Повість про санаторійну зону», незакінчений роман «Вальдшнепи». Микола Хвильовий (справжнє ім’я Микола Фітільов)– талановитий український письменник, майстер психологічної новели з елементами романтизму та імпресіонізму.
Китайский язык. Полный курс перевода
Китайский язык. Полный курс перевода
Учебник «Китайский язык. Полный курс перевода» предназначен для студентов, изучающих китайский язык и уже имеющих определенные навыки чтения и понимания китайского текста. Цель учебника ― помочь обучающимся овладеть навыками чтения и перевода публицистических текстов начальной и средней трудности. Тематика текстов дает представление об актуальных для мирового сообщества проблемах, современном положении в Китае и тех общественных процессах, которые в нем происходят в настоящее время. Тексты расположены в учебнике в порядке увеличения лексико-грамматических трудностей. Комментарии к текстам облегчают работу по овладению учебным материалом. Наличие многоуровневых упражнений помогает сформировать у учащихся навыки устного и письменного перевода с китайского языка на русский. Настоящий учебник рекомендован в качестве базового для студентов языковых и неязыковых вузов, преподавателей, переводчиков, а также для изучающих китайский язык самостоятельно.
Сердца трёх / Hearts of three
Сердца трёх / Hearts of three
  • Автор: Лондон Джек

  • Дата добавления: 2018-04-17

  • Кол-во страниц: 7

Наймичка
Наймичка
«Наймичка» Карпенка-Карого – соціально-психологічна п’єса, в якій автор торкається болючої на той час теми збезчещення простої дівчини паном***. До відомих творів автора належать «Мартин Боруля», «Сто тисяч», «Хазяїн», «Безталанна», «Сава Чалий», «Бурлака», «Житейське море», «Суєта». Іван Карпенко-Карий – український драматург, майстер соціально-психологічної та сатиричної драми.
Письмо на английском языке: примеры, как писать (личное, деловое, резюме, готовые письма как образец
Письмо на английском языке: примеры, как писать (личное, деловое, резюме, готовые письма как образец
Как писать письмо на английском языке? Пособие представляет собой собрание образцов писем на английском языке, затрагивающих самые разнообразные стороны повседневной жизни. Это дружеские и деловые письма, письма – приглашения в гости и письма-благодарности, письма-извинения и письма-просьбы.
Мати
Мати
«Мати» Миколи Хвильового – психологічна новела, у якій розповідається про долі двох братів, що опинилися у ворожих таборах під час громадянської війни***. Найвідомішими творами автора є новели «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Мати», «Редактор Карк», «Свиня», «Ревізор», «Повість про санаторійну зону», незакінчений роман «Вальдшнепи». Микола Хвильовий (справжнє ім’я Микола Фітільов) – талановитий український письменник, майстер психологічної новели з елементами романтизму та імпресіонізму.
Купований розум
Купований розум
«Купований розум» Григорія Квітки-Основ’яненка – це сатирично-гумористичне оповідання, в якому автор порушує питання справжнього інтелекту***. Для твору характерний бурлескно-реалістичний стиль викладу. Оповідання «Купований розум» належить до низки анекдотичних творів Квітки-Основ’яненка, таких як «Салдацький патрет», «Пархімове снідання», «Підбрехач» тощо.
Думки проти течії
Думки проти течії
«Думки проти течії» Миколи Хвильового – один з відомих памфлетів автора, публіцистичний твір, в якому сконденсовано полемічні думки щодо багатьох питань мистецтвознавства, які мали місце у літературній дискусії 1925-1928 рр.*** Найвідомішими творами автора є новели «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Мати», «Редактор Карк», «Свиня», «Ревізор», «Повість про санаторійну зону», незакінчений роман «Вальдшнепи». Микола Хвильовий (справжнє ім’я Микола Фітільов)– талановитий український письменник, майстер психологічної новели з елементами романтизму та імпресіонізму.
Україна чи Малоросія
Україна чи Малоросія
«Україна чи Малоросія» Миколи Хвильового – один з найбільш відомих памфлетів автора, в якому він висловлює свої ідеї та думки щодо майбутнього України***. Найвідомішими творами автора є новели «Я (Романтика)», «Кіт у чоботях», «Арабески», «Мати», «Редактор Карк», «Свиня», «Ревізор», «Повість про санаторійну зону», незакінчений роман «Вальдшнепи». Микола Хвильовий (справжнє ім’я Микола Фітільов)– талановитий український письменник, майстер психологічної новели з елементами романтизму та імпресіонізму.
Колискові пісні
Колискові пісні
Колискові пісні дійшли до нас з глибини віків. Вони – найперші спогади про дитинство, про ніжний голос матері, про перші полохливі сни. Час, коли спокійний тихий сон дозволяє ні про що не турбуватися, – короткий і швидкоплинний – така основна думка народних колискових пісень. До цієї добірки увійшли дві народні пісні («Ой ти, коте, коточок», «Ой ну, люлі, дитя, спать»), та «Колискова» Лесі Українки.
Царівна
Царівна
«Царівна» Ольги Кобилянської – соціально-психологічна повість, у якій постає новий образ мислячої жінки***. Головна героїня, вольова і духовно багата Наталка, веде боротьбу з буденним споживацьким світом і є справжньою царівною своєї долі. Найвідомішими творами авторки є «Земля», «Людина», «Через кладку», «Царівна», «У неділю рано зілля копала», «Valse melancolique», «Некультурна», «Аристократка» та ін. Ольга Кобилянська – видатна українська письменниця, яка працювала у жанрі соціально-філософської та психологічної прози.
Английский язык с Энтони Хоупом. Узник Зенды / Anthony Hope. The Prisoner Of Zenda
Английский язык с Энтони Хоупом. Узник Зенды / Anthony Hope. The Prisoner Of Zenda
  • Автор: Хоуп Энтони

  • Дата добавления: 2018-04-17

  • Кол-во страниц: 33

Хатка в балці
Хатка в балці
«Хатка в балці» Бориса Грінченка – оповідання, в якому автор майстерно поєднує описи природи з психологічним станом людини.*** Перу автора належать й інші твори, зокрема, «Батько та дочка», «На розпутті», дилогія «Серед темної ночі», «Під тихими вербами», «Пан Коцький», «Без хліба», «Каторжна», «Сам собі пан» тощо. Борис Грінченко відомий як талановитий письменник, який працював у жанрах прози, поезії та драматургії.
Маленький грішник
Маленький грішник
«Маленький грішник» Михайла Коцюбинського – оповідання про неслухняного хлопця, який вчився поганим звичкам і, лишившись сиротою, пізно зрозумів свою провину***. Найвідомішими творами автора є «Тіні забутих предків», «Intermezzo», «Дорогою ціною», «Цвіт яблуні», «Ялинка», «Хо», В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами» тощо. Михайло Коцюбинський – український письменник-імпресіоніст, майстер психологічної прози.
Немецкий с Францем Кафкой. Превращение / Franz Kafka. Die Verwandlung
Немецкий с Францем Кафкой. Превращение / Franz Kafka. Die Verwandlung
  • Автор: Кафка Франц

  • Дата добавления: 2018-04-17

  • Кол-во страниц: 15

Лексикология современного русского языка. Краткий курс для иностранных учащихся
Лексикология современного русского языка. Краткий курс для иностранных учащихся
Who is the call? (СИ)
Who is the call? (СИ)
Разговорный юмористический дипломатический британский язык для английских и русских дипломатов (МГИМО), интеллектуально образованных лиц, владеющих английским языком, одаренных детей, в авторской стихотворной форме с беглым стихотворным переводом на русский с выделением грамматических особенностей, английской лексики, высших английских форм и юмористических склонений. Данная книга предназначена исключительно профессионалам. Лицам, переводящим тексты с помощью почтового робота, не желающим изучать английский, таким автор категорически не рекомендует читать данную книгу, здесь приведен английский юмор, который может запутать даже опытного дипломата, правильные и сводные акценты английского языка, слова паразиты английского.  
Назустріч долі
Назустріч долі
«Назустріч долі» Ольги Кобилянської – оповідання, присвячене темі Першої світової війни***. Найвідомішими творами авторки є «Земля», «Людина», «Через кладку», «Царівна», «У неділю рано зілля копала», «Valse melancolique», «Некультурна», «Аристократка» та ін. Ольга Кобилянська – видатна українська письменниця, яка працювала у жанрі соціально-філософської та психологічної прози.
Коні не винні
Коні не винні
«Коні не винні» Михайла Коцюбинського – соціально-побутова повість, присвячена темі складних взаємин поміщиків і простих селян***. Назва твору стала крилатим висловом, що означає небажання бачити дійсних винуватців чогось. Найвідомішими творами автора є «Тіні забутих предків», «Intermezzo», «Дорогою ціною», «Цвіт яблуні», «Ялинка», «Хо», В путах шайтана», «На камені», «Під мінаретами» тощо. Михайло Коцюбинський – український письменник-імпресіоніст, майстер психологічної прози.